Veda, výskum a barefu

chôdza naboso, podnetné povrchy, stimulácia, stimulačné podlahové prvky, barefoot, minimalistické topánky, topánkový štýl chôdze, pocitový chodník

Interakcia ľudských chodidiel a stimulačných drevených povrchov

Projekt barefu je pokračovaním výskumu v oblasti chôdze naboso po stimulačných povrchoch v interiéri. Autorkou dizertačnej práce je Mgr.art. Eva Mazancová ArtD., ktorá pretavila vlastné nadšenie pre barefoot do vedeckého bádania. Vedúcou dizertačnej práce bola doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.. Dizertačná práca vznikla na pôde Ústavu Interiéru a Výstavníctva na Fakulte Architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Úspešne obhájená bola 22.10.2019 :).

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt

Dotyk ľudského chodidla a zeme či podláh sa vďaka neustálemu noseniu topánok skoro úplne vytratil zo súčasnej spoločnosti. Napriek tomu je možné pozorovať rozvíjajúci sa trend chôdze naboso (tzv. barefoot) alebo v minimalistickej obuvi. Názory na jej praktizovanie sa však v spoločnosti líšia. V čom sa ale odborníci zhodnú je fakt, že bosá chôdza po podnetných povrchoch je pre človeka prínosná.

Urbánne prostredie ponúka širokú škálu podnetov – len ich treba vyhľadávať. Na verejných plochách má však väčšina ľudí tendenciu nosiť topánky. Posledným miestom, kde sú ľudia ochotní chodiť naboso je domáci interiér. Podlahové plochy v domácnosti sú však z 98 % tvrdé, rovné a bez podnetných stimulácií. Zachovanie si naučeného topánkového štýlu pri bosej chôdzi môže spôsobovať viac problémov ako osohu. Zmena v používaní chodidiel, ich rozhýbanie sa a natrénovanie nenastáva iba odložením obuvi či obutím minimalistických topánok. Vedomý a opatrný prechod na bosý štýl chôdze si vyžaduje postupné kroky. Jedným z nich je pohyb po podnetných povrchoch.

Výskum tejto dizertačnej práce je zameraný na vývoj stimulačných podlahových prvkov. Analýza vedeckých článkov a konzultácie s odborníkmi zjednotila všeobecné názory o benefitoch chôdze naboso po podnetných povrchoch. Práca ponúka vytvorenú kategorizáciu stimulačných podlahových prvkov podľa druhu stimulácie a možnosti presunu. Porovnanie pohybu v interiéri určilo mapovanie priestoru na základe vybraných situácií ako najvhodnejšiu techniku pri výbere umiestnenia stimulačných prvkov. Počas výskumu boli vyvinuté dva produkty – stimulačná piškóta feetOUCH a stimulačná škatuľa feetOUCH, ktoré prešli viacúrovňovým testovaním. Počas testovania v 23 domácnostiach bol dotazníkom overený a potvrdený vplyv podnetných povrchov na zvýšenú mieru chôdze naboso a motivácia pre jej praktizovanie. Práca ponúka aj analýzu rôznych existujúcich vonkajších pocitových zón a chodníkov a návrh informačného systému do existujúceho parku.

Informácie z výskumu boli spracované do formy prednášok o stimulačných podlahových plochách pre budúcich architektov a dizajnérov. Brožúry pre užívateľov a tvorcov priestoru obsahujú skrátené no dôležité zistenia a majú slúžiť na jednoduchšie šírenie tejto témy medzi ľudí.

 

Dizertačnú prácu si môžete stiahnuť tu.

 

Pre ďalšie použitie obrázkov a textu nás dopredu informujte. © Mgr.art. Eva Mazancová ArtD.

O autorke:

Evka barefu

Ahojte, som Mgr.art. Eva Mazancová, ArtD. . Hoci to z tých titulov vyzerá, že od rána do večera maľujem alebo liečim obrazy, pravda je inde. Preklad mojich titulov je interiérová dizajnérka, ktorá si spravila doktorandský výskum v oblasti dizajnu. V rámci výskumu som spojila moje nadšenie pre bosú chôdzu a dizajn s ohľadom na človeka. Vďaka podpore okolia som sa rozhodla, že školou sa moja bosá cesta nekončí – a tak vzniklo barefu, prostredníctvom ktorého sa snažíme zvýšiť povedomie o potrebe postupného prechodu na barefoot a dôležitosti bosej chôdze v bežnom živote. Snažíme sa ukázať ľuďom, že táto zmena môže byť kreatívna, zaujímavá, štýlová, no najmä nenáročná na čas a energiu!

(Okrem barefu som ešte matka 3 malých šintrov, manželka super chlapa, cestovateľka na bicykli a komunitná aktivistka – takže, ak sa vám zdá, že články pribúdajú pomaly, máte pravdu – nestíham :D)